Alex Lambregts

MEDIATION VOOR DE OVERHEID

Ik ben zeer goed thuis in het beroepsveld van de overheid. Ik heb als manager en directeur bij departementen, provincie en gemeente gewerkt. Ik ken de bureaucratische cultuur, de stijl van conflicthantering, ik spreek de taal. In mijn langdurige carrière als overheidsmanager, waarvan vijftien jaar als directeur in diverse grote organisaties, heb ik veel kennis en ervaring opgedaan in arbeidsconflicten. Als jurist kan ik tevens de juridische voetangels en klemmen doorzien. Tot slot kan ik u, als Mfn-gecertificeerde mediator, op professionele wijze bijstaan.

Wellicht herkent u de volgende soorten (oorzaken van) conflicten

  • Disfunctioneren
  • Ontslagzaken
  • Ongewenste omgangsvormen
  • Problemen in de samenwerking tussen collega’s
  • Problemen rond re-integratie (Wet verbetering poortwachter)
  • Onenigheid tussen (elkaar soms bevechtende) afdelingen over taakafbakening, kwaliteit van werkzaamheden, etc.

Het kan daarbij gaan om taakconflicten (hoe het werk te doen, de verdeling van de personele en financiële middelen) en relatieconflicten (opgestapelde irritaties over houding en gedrag door b.v. een gebrekkige aanspreekcultuur). Relatieconflicten zijn meestal de lastigste en vervelendste voor betrokkenen. Het kan leiden tot hoog ziekteverzuim, burn out klachten, onvrede over het eigen functioneren, cynisme, demotivatie en onvrede met de inhoud van het eigen werk en uiteindelijk een hoog verloop.