Arbeid en overheid

Je bent in conflict geraakt en je wilt het graag oplossen. Je komt er zelf echter niet meer uit. Nieuwe gesprekken leiden tot meer ruzie, emoties lopen hoog op, standpunten verharden zich, je vermijdt elkaar maar dat is geen oplossing. Je weet dat er iets moet gebeuren, maar je kunt dat niet in je eentje. Mediation kan dan uitkomst bieden, want onder mijn begeleiding los je samen met de andere partij jullie conflict zelf op. Dat scheelt geld, tijd en stress. Mijn doel is om partijen weer constructief met elkaar in gesprek te brengen zodat samen gezocht kan worden naar de beste oplossing. Ik ben een gecertificeerd Mediator en ben actief in Noord- en Zuid Holland

 

Conflict binnen de overheid

(Dreigende) arbeidsgeschillen 

Mijn specialisme: (dreigende)arbeidsgschillen binnen overheidsorganisaties

U heeft een (slepend) conflict in uw (management-)team, met een medewerker of met een leidinggevende. U wilt escalatie voorkomen. Hoe bespreekt u samen met de ander de verstoorde verhoudingen waarbij u zelf partij bent? Als mediator help ik betrokken partijen om daarover op een constructieve wijze met elkaar in gesprek te gaan en tot duurzame eigen oplossingen te komen. Ik streef samen met u naar win-win-situaties.

In een mediation is er aandacht voor emoties en voor feiten. We bespreken wat echt belangrijk voor u is in het conflict. Dat resulteert in het verbeteren van de relatie. Maar kan ook leiden tot het op een respectvolle manier uit elkaar gaan, via ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Alles met volledig respect voor de persoon en verzekerde discretie.

 

Conflict tussen iverheid en burgers/ondernemers

Als voormalig eindverantwoordelijk directeur publieksdienstverlening en verantwoordelijk voor het wijk- en buurtbeheer in Zoetermeer kan ik ook in conflicten tussen overheid en burger(s) bemiddelen. Ik begrijp de overheid en ik begrijp de burger en ondernemer (wat ik zelf ook ben).

Waar de overheid in haar ogen terecht steunt op haar rechtmatigheidsclaim zal de burger of ondernemer die zich niet gehoord voelt het in hun ogen als oneerlijk ervaren. Het conflict zal pas echt bijgelegd kunnen worden als het echte gesprek plaatsvindt: wat zit partijen nu echt dwars?